zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » כל הקבצים במרכז ההדרכה

כל הקבצים במרכז ההדרכה חיפוש
סה"כ 3127 קבצים במרכז ההדרכה, עמוד מס' 1 מתוך 313 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ עקרונות הקיימות
עקרונות הקיימות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(3,271 KB)
הקובץ חובר ע"י מחלקת הדרכה ממחלקת הדרכה, פורסם באתר ביום 16/11/2017 ושובץ במדור קיימות בצופים

הצעת פעילות קובץ רעיונות לטיול חנוכה מקיים לפי 10 עקרונות הקיימות
רעיונות לטיול חנוכה מקיים לפי 10 עקרונות הקיימות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(430 KB)
הקובץ חובר ע"י מחלקת הדרכה ממחלקת הדרכה, פורסם באתר ביום 16/11/2017 ושובץ במדור קיימות בצופים

הצעת פעילות קובץ מחברת אגדות - המרכז הארצי לצופיות
מחברת אגדות - המרכז הארצי לצופיות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,298 KB)
הקובץ חובר ע"י המרכז הארצי לצופיות, פורסם באתר ביום 26/10/2017 ושובץ במדור מפעלים צופיים - חומרים ישנים

נספח קובץ מסלול 5 - קיפולית לו"ז מסלול - תשע"ח
מסלול 5 - קיפולית לו"ז מסלול - תשע"ח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,137 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה, פורסם באתר ביום 25/10/2017 ושובץ במדור קיפוליות לו"ז מסלול תשע"ח

נספח קובץ מסלול 4 - קיפולית לו"ז מסלול - תשע"ח
מסלול 4 - קיפולית לו"ז מסלול - תשע"ח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(751 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה, פורסם באתר ביום 25/10/2017 ושובץ במדור קיפוליות לו"ז מסלול תשע"ח

נספח קובץ מסלול 3 - קיפולית לו"ז מסלול - תשע"ח
מסלול 3 - קיפולית לו"ז מסלול - תשע"ח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(710 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה, פורסם באתר ביום 25/10/2017 ושובץ במדור קיפוליות לו"ז מסלול תשע"ח

נספח קובץ מסלול 2 - קיפולית לו"ז מסלול - תשע"ח
מסלול 2 - קיפולית לו"ז מסלול - תשע"ח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(739 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה, פורסם באתר ביום 25/10/2017 ושובץ במדור קיפוליות לו"ז מסלול תשע"ח

נספח קובץ מסלול 1 - קיפולית לו"ז מסלול - תשע"ח
מסלול 1 - קיפולית לו"ז מסלול - תשע"ח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(798 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה, פורסם באתר ביום 25/10/2017 ושובץ במדור קיפוליות לו"ז מסלול תשע"ח

נספח קובץ עולה נגישה) ח’4-היכן קיימת כיום אפלייה בין נשים וגברים
(פעולה נגישה) ח’4-היכן קיימת כיום אפלייה בין נשים וגברים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(263 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה, פורסם באתר ביום 25/10/2017 ושובץ במדור מסלול 4

נספח קובץ (פעולה נגישה) ח1- איך אני יודע מיהו חבר טוב- נספחים 1-3
(פעולה נגישה) ח1- איך אני יודע מיהו חבר טוב- נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(352 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה, פורסם באתר ביום 25/10/2017 ושובץ במדור מסלול 1

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור מסויים
במרכז כולו

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>