zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ו » מסלול 4

מסלול 4 חיפוש
סה"כ 9 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ ו 4 פעילויות
ו 4 פעילויות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(210 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ו 4 נספח-מיהו גיבור תרבות ישראלי
ו 4 נספח-מיהו גיבור תרבות ישראלי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,306 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ו 4 נספח-מיהו גיבור בשואה
ו 4 נספח-מיהו גיבור בשואה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(616 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ו 4 נספח- ממה מורכב סמל הצופים
ו 4 נספח- ממה מורכב סמל הצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(124 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ו 4 נספח-איך זה להיות זקן
ו 4 נספח-איך זה להיות זקן
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(15 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ו 4 נספח-איך כדאי לפתור מחלוקת
ו 4 נספח-איך כדאי לפתור מחלוקת
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(467 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ו 4 נספח-יום הזכרון לנספים בסודן מי עלה מסודן ולמה
ו 4 נספח-יום הזכרון לנספים בסודן מי עלה מסודן ולמה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(65 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ו 4 נספח-יום הזכרון לנספים בסודן מי עלה מסודן ולמה-הרחבה למד
ו 4 נספח-יום הזכרון לנספים בסודן מי עלה מסודן ולמה-הרחבה למדריך
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(351 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ו 4 נספח-מהו החסד החשוב בעיננו
ו 4 נספח-מהו החסד החשוב בעיננו
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(21 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 4"
במרכז כולו