zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ז » מסלול 4

מסלול 4 חיפוש
סה"כ 9 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ ז 4 פעילויות
ז 4 פעילויות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(219 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ז 4 נספח-מהי הבעיה העולמית שהכי מפריעה לי ולמה?
ז 4 נספח-מהי הבעיה העולמית שהכי מפריעה לי ולמה?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(21 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ז 4 נספח-עם אילו דילמות היה על ישראל להתמודד עם הכרזת עצמאות
ז 4 נספח-עם אילו דילמות היה על ישראל להתמודד עם הכרזת עצמאותה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(58 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ז 4 נספח-איך הוקמה תנועת הצופים העולמית והעדה
ז 4 נספח-איך הוקמה תנועת הצופים העולמית והעדה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(57 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ז 4 נספח-באיזו מידה אנו מכירים את הקהילה האתיופית
ז 4 נספח-באיזו מידה אנו מכירים את הקהילה האתיופית
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(149 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ האם יש לנו אחריות כלל אנושית
האם יש לנו אחריות כלל אנושית
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(777 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ז 4 נספח-כיצד העולם תופס את השואה
ז 4 נספח-כיצד העולם תופס את השואה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(29 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ז 4 נספח-מהם היתרונות של גלובליזציה
ז 4 נספח-מהם היתרונות של גלובליזציה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(25 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ז 4 כמה אנחנו מכירים את הקהילה של יוצאי אתיופיה
ז 4 כמה אנחנו מכירים את הקהילה של יוצאי אתיופיה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(224 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 4"
במרכז כולו