zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » צמי"ד-צרכים מיוחדים

צמי"ד-צרכים מיוחדים מדורי משנה
סה"כ 6 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ חנוכה עם חניכי צמי"ד
מקבץ רעיונות וקישורים לפעילות חנוכה עבור חניכי צמי"ד
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(945 KB)
הקובץ חובר ע"י הגר אילי ומיכל שאלתיאל ממחלקת צמיד ופורסם באתר ביום 6/12/2009

הצעת פעילות קובץ מערכי הסברה (צמי"ד)
מערכי הסברה לחברי השכב"ג אודות קבוצות צמי"ד - קורס צמי"ד קיץ 2009
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(3,752 KB)
הקובץ חובר ע"י מחלקת צמי"ד ופורסם באתר ביום 22/8/2009

הצעת פעילות קובץ מערך פעילויות ליום זכויות אנשים עם מוגבלויות
מחלקת צמי"ד מגישה: מערך פעילויות ליום זכויות אנשים עם מוגבלויות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(656 KB)
הקובץ חובר ע"י מחלקת צמי"ד ופורסם באתר ביום 28/11/2008

הצעת פעילות קובץ מערך פעילות צמי"ד לטיול פסח באזור הרי ירושלים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(84 KB)
הקובץ חובר ע"י מחלקת צמי"ד ופורסם באתר ביום 28/3/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה בנושא יום השואה והגבורה
פעולה בנושא יום השואה והגבורה – מותאמת לחניכי צמי"ד
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(675 KB)
הקובץ חובר ע"י מחלקת צמי"ד ופורסם באתר ביום 15/4/2007

הצעת פעילות קובץ יום הזכרון לרבין
החניך יכיר את האיש יצחק רבין ז"ל ופועלו,יכיר וייבחן את מושג הסובלנות ואת דרכי ההתמודדות עם כעסים וקשיים ביומיום.

צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(80 KB)
הקובץ חובר ע"י ימית רכזת צמי"ד צפון ופורסם באתר ביום 7/11/2005

צופי וראייטי
צרכים מיוחדים

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "צמי"ד-צרכים מיוחדים"
במרכז כולו