zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ח » מסלול 4

מסלול 4 חיפוש
סה"כ 10 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ ח 4 פעילויות
ח 4 פעילויות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(224 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ח 4 נספח-היכן מתקיימת אפליה בין נשים לגברים כיום
ח 4 נספח-היכן מתקיימת אפליה בין נשים לגברים כיום
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,168 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ח 4 נספח-כיצד ניתן לרתום את החוזקות של חברי הקבוצה למען הקבו
ח 4 נספח-כיצד ניתן לרתום את החוזקות של חברי הקבוצה למען הקבוצה ולהעצים אותם
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(364 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ח 4 נספח-איך אני נראה בעיעי חברי הקבוצה ואיך הם נראים בעיניי
ח 4 נספח-איך אני נראה בעיעי חברי הקבוצה ואיך הם נראים בעיניי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(14 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ח 4 נספח-איך אפשר לפתור מחלוקות
ח 4 נספח-איך אפשר לפתור מחלוקות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(52 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ח 4 נספח-איך מעבירים רגשות במילים
ח 4 נספח-איך מעבירים רגשות במילים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(14 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ח 4 נספח-בר כוכבא או בר כוזיבא
ח 4 נספח-בר כוכבא או בר כוזיבא
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(77 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ח 4 נספח-ירושלים של זהב או של ברזל
ח 4 נספח-ירושלים של זהב או של ברזל
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(18 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ח 4 נספח-מהו הקשר בין יום הזכרון ליום העצמאות
ח 4 נספח-מהו הקשר בין יום הזכרון ליום העצמאות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(15 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ח 4 נספח-מהי פעולת עסק ביש
ח 4 נספח-מהי פעולת עסק ביש
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(118 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 4"
במרכז כולו