zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ט » מסלול 4

מסלול 4 חיפוש
סה"כ 15 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ ט 4 פעילויות
ט 4 פעילויות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(221 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ט 4 נספח-איך מאפשרים ביטוי אישי לכל פרט בקבוצה ,תוך כדי שמיר
ט 4 נספח-איך מאפשרים ביטוי אישי לכל פרט בקבוצה ,תוך כדי שמירה על הקבוצה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(184 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ט 4 נספח-כיצד אפשר לחנך בתאים קשים וללא משאבים
ט 4 נספח-כיצד אפשר לחנך בתאים קשים וללא משאבים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(83 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ט 4 נספח-כיצד אפשר לחנך בתאים קשים וללא משאבים(2)
ט 4 נספח-כיצד אפשר לחנך בתאים קשים וללא משאבים(2)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(71 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ט 4 נספח-כיצד אפשר לחנך בתאים קשים וללא משאבים(3)
ט 4 נספח-כיצד אפשר לחנך בתאים קשים וללא משאבים(3)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(95 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ט 4 נספח-כיצד אפשר לחנך בתאים קשים וללא משאבים(4)
ט 4 נספח-כיצד אפשר לחנך בתאים קשים וללא משאבים(4)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(69 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ט 4 נספח-כיצד בונים קשר אישי עם חניך (1)
ט 4 נספח-כיצד בונים קשר אישי עם חניך (1)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(19 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ט 4 נספח-כיצד בונים קשר אישי עם חניך (2)
ט 4 נספח-כיצד בונים קשר אישי עם חניך (2)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(194 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ ט 4 נספח-כיצד מתמודדים עם כעס
ט 4 נספח-כיצד מתמודדים עם כעס
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(125 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

נספח קובץ נספח-מי היה יאנוש קורצ’ק ומה הייתה משנתו החינוכית (1)
ט 4 נספח-מי היה יאנוש קורצ’ק ומה הייתה משנתו החינוכית (1)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(122 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2015

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 4"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>