zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ח » מסלול 5

מסלול 5 חיפוש
סה"כ 10 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ ח 5 פעילויות
ח 5 פעילויות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(178 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 18/1/2016

נספח קובץ ח 5 נפסח-איך מספיקים הכל
ח 5 נפסח-איך מספיקים הכל
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(85 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 18/1/2016

נספח קובץ ח 5 נספח-איך מתמודדים עם קונפליקטים
ח 5 נספח-איך מתמודדים עם קונפליקטים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(115 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 18/1/2016

נספח קובץ ח 5 נספח אלהכול-סיפרתי למדריך-אני מלשין או חבר טוב?
ח 5 נספח אלהכול-סיפרתי למדריך-אני מלשין או חבר טוב?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(85 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 18/1/2016

נספח קובץ ח 5 נספח-חניכים או מדריכים
ח 5 נספח-חניכים או מדריכים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(102 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 18/1/2016

נספח קובץ ח 5 נספח-למה אנחנו זוכרים דברים זכרונות משותפים
ח 5 נספח-למה אנחנו זוכרים דברים זכרונות משותפים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(177 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 18/1/2016

נספח קובץ ח 5 נספח-למה חאקי למה תלבושת אחידה
ח 5 נספח-למה חאקי למה תלבושת אחידה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(413 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 18/1/2016

נספח קובץ ח 5 נספח-מה מקומו של שיח בתוך הקבוצה
ח 5 נספח-מה מקומו של שיח בתוך הקבוצה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(82 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 18/1/2016

נספח קובץ ח 5 נספח-מחנה קיץ משמעותי-מה השתנה המחנה הזה משאר המחנות
ח 5 נספח-מחנה קיץ משמעותי-מה השתנה המחנה הזה משאר המחנות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(152 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 18/1/2016

נספח קובץ ח 5 נספח-צריך או רוצה?
ח 5 נספח-צריך או רוצה?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(56 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 18/1/2016

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 5"
במרכז כולו