zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » רשג"ד

רשג"ד מדורי משנה
סה"כ 5 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ זמן הכשרה
זמן הכשרה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(58 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 29/9/2015

כלי עזר לעבודה קובץ זמן עדה
זמן עדה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(40 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 29/9/2015

כלי עזר לעבודה קובץ זמן לימוד
זמן לימוד
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(130 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 29/9/2015

כלי עזר לעבודה קובץ זמן תפילה
זמן תפילה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(42 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 29/9/2015

כלי עזר לעבודה קובץ דף כתיבת מסלול
דף כתיבת מסלול
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(24 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 29/9/2015

מסלול 1
מסלול 2
מסלול 3
מסלול 4
מסלול 5

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "רשג"ד"
במרכז כולו