zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ד » חודש עדה

חודש עדה חיפוש
סה"כ 6 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ נספח מהו סמל העדה ועשרת מידות הצופה
נספח מהו סמל העדה ועשרת מידות הצופה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,142 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 21/9/2015

נספח קובץ נספח-מה מצב העולם כיום לעומת איך שקיבלנו אותו
נספח-מה מצב העולם כיום לעומת איך שקיבלנו אותו
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(26 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 21/9/2015

נספח קובץ נספח-איך ארץ ישראל נראת בעיננו
נספח-איך ארץ ישראל נראת בעיננו
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(253 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 21/9/2015

נספח קובץ נספח-איך אנחנו יכולים להשתמש בדברים שונים לשימוש חוזר
נספח-איך אנחנו יכולים להשתמש בדברים שונים לשימוש חוזר
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(74 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 21/9/2015

נספח קובץ נספח-איך אני והקבוצה שלי משפיעים על הסביבה
נספח-איך אני והקבוצה שלי משפיעים על הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(74 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 21/9/2015

הצעת פעילות קובץ חודש עדה-פעילויות ד’
חודש עדה-פעילויות ד’
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(199 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 20/9/2015

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "חודש עדה"
במרכז כולו