zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » רשג"ד » מסלול 1

מסלול 1 חיפוש
סה"כ 9 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ הכרות על מסלול 1
הכרות על מסלול 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(36 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 1/10/2015

נספח קובץ הכשרה 1- איך מלווים משימת מסלול ומלווים אותה -נספח 1+2
הכשרה 1- איך מלווים משימת מסלול ומלווים אותה -נספח 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(29 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 23/9/2014

נספח קובץ הכשרה 1- איך לנצל את הטיול כהזדמנות חינוכית- נספח 1
הכשרה 1- איך לנצל את הטיול כהזדמנות חינוכית- נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(144 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 23/9/2014

נספח קובץ הכשרה 1- איך נכון לגייס חניכים לצופים -נספח 1
הכשרה 1- איך נכון לגייס חניכים לצופים -נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(14 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים מאגף חינוך ופורסם באתר ביום 23/9/2014

נספח קובץ הכשרה 1- איך נכון לעבוד מול ביהס בכלל ומול מחנכת הכיתה- נספח
הכשרה 1- איך נכון לעבוד מול ביהס בכלל ומול מחנכת הכיתה בפרט- נספח1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(34 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 23/9/2014

נספח קובץ הכשרה 1- איך נכון לקיים קשר עם הורי החניכים -נספח1
הכשרה 1- איך נכון לקיים קשר עם הורי החניכים -נספח1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(31 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 23/9/2014

נספח קובץ הכשרה 1- האם אני חיי לאור הערכים שאני מחנך אליהם- נספח 1-4
הכשרה 1- האם אני חיי לאור הערכים שאני מחנך אליהם- נספח 1-4
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(381 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 23/9/2014

נספח קובץ הכשרה 1- איך מדריכים בטיול - נספח 1-3
הכשרה 1- איך מדריכים בטיול - נספח 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(47 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 23/9/2014

נספח קובץ צוות1- מהם העקרונות החינוכיים שלי -נספח 1
צוות1- מהם העקרונות החינוכיים שלי -נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(33 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 23/9/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 1 "
במרכז כולו