zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » זהות יהודית וציונות » "צופה נתתיך" - עדת הצופים

"צופה נתתיך" - עדת הצופים מדורי משנה
סה"כ 17 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מערך פעילות קובץ ''צופ- דוס''
מערך לשכבה ה' בנושא "ערכי הצופים הדתיים"
מתוך תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" של עדת הצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,557 KB)
הקובץ חובר ע"י אלדד וייל ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 17/8/2006

מערך פעילות קובץ "קשרים רוחניים"
מערך לשכבה ט' בנושא "הקשר להקב"ה"
מתוך תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" של עדת הצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,778 KB)
הקובץ חובר ע"י דניאל יונס ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 17/8/2006

מערך פעילות קובץ ''הכי אחי'' - בין אדם לחברו
מערך לשכבה ד' בנושא "בין אדם לחברו"
מתוך תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" של עדת הצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(3,837 KB)
הקובץ חובר ע"י הראלי מזרחי ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 17/8/2006

מערך פעילות קובץ ''סביבה בסבבה''
מערך לשכבה ד' בנושא "איכות הסביבה"
מתוך תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" של עדת הצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,948 KB)
הקובץ חובר ע"י מירית גולן ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 17/8/2006

מערך פעילות קובץ ''שלוש ארבע ולעבודה''
מערך לשכבה ד' בנושא "תפילה"
מתוך תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" של עדת הצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(3,913 KB)
הקובץ חובר ע"י ישראל צדוק ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 17/8/2006

מערך פעילות קובץ ''יוצא מן הכלל!''
מערך לשכבה ה' בנושא "הקבוצה והשונה בה"
מתוך תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" של עדת הצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(5,796 KB)
הקובץ חובר ע"י נריה אוחנה ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 17/8/2006

מערך פעילות קובץ ''אל - עימות''
מערך לשכבה ה' בנושא "אלימות"
מתוך תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" של עדת הצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(7,240 KB)
הקובץ חובר ע"י ספי חוטר ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 17/8/2006

מערך פעילות קובץ ''ענה לי''
מערך לשכבה ו' בנושא "תפילה"
מתוך תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" של עדת הצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,765 KB)
הקובץ חובר ע"י שי גיליס ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 17/8/2006

מערך פעילות קובץ ''בנשמה''
מערך לשכבה ו' בנושא "אהבת ישראל"
מתוך תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" של עדת הצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(5,366 KB)
הקובץ חובר ע"י עדי פרלוב ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 17/8/2006

מערך פעילות קובץ ''ארץ נהדרת''
מערך לשכבה ו' בנושא "ארץ ישראל"
מתוך תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" של עדת הצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,545 KB)
הקובץ חובר ע"י דודו שלום ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 17/8/2006

מערכי תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" לשכבה ד’
מערכי תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" לשכבה ה’
מערכי תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" לשכבה ו’
מערכי תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" לשכבה ז’
מערכי תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" לשכבה ח’
מערכי תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" לשכבה ט’

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור ""צופה נתתיך" - עדת הצופים"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>