zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה יא' - נספחים » מסלול 2 » סמינר שכבה הנהגתי

סמינר שכבה הנהגתי חיפוש
סה"כ 6 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ יא2- סמינר - מה האחריות שלנו כלפי החברה הישראלית - נספח 1
יא2- סמינר - מה האחריות שלנו כלפי החברה הישראלית - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(367 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/11/2015

נספח קובץ יא2- סמינר - מה הקשר בין מרכז לפריפריה- נספחים
יא 2- סמינר הנהגתי- פעילות תוכן ראשונה מה הקשר בין מרכז לפריפרייה- נספחים 1-2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(368 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 29/10/2015

נספח קובץ יא2- סמינר- מהי הגשמה בישראל היום- נספחים
יא 2- סמינר הנהגתי- פעילות תוכן שלישית- מהי הגשמה בישראל היום- נספח 2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(368 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 29/10/2015

מערך פעילות קובץ יא2- סמינר- לוז ופעולות תוכן
יא2- סמינר- לוז ופעולות תוכן
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(398 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 29/10/2015

נספח קובץ יא2- סמינר - מהי הגשמה בישראל היום - נספח 2
יא 2- סמינר הנהגתי- פעילות תוכן שלישית-מהי הגשמה בישראל היום- נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(5,106 KB)
הקובץ חובר ע"י נהמסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 29/10/2015

נספח קובץ יא2-סמינר-לפי מהבוחנים השפעה על חברה -נספח
יא2- סמינר הנהגתי פעילות תוכן שנייה- לפי מה בוחנים השפעה על החברה- נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,132 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 29/10/2015

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "סמינר שכבה הנהגתי "
במרכז כולו