zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - הנהגת צבר » מסלול 2

מסלול 2 מדורי משנה
סה"כ 6 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מידע כללי קובץ היכרות עם מסלול שני שכבות ג-ד
היכרות עם מסלול שני שכבות ג-ד
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(244 KB)
הקובץ חובר ע"י הנהגת צבר מהנהגת צבר צפון אמריקה ופורסם באתר ביום 23/12/2015

מידע כללי קובץ היכרות עם מסלול שני שכבת ה’
היכרות עם מסלול שני שכבת ה’
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(243 KB)
הקובץ חובר ע"י הנהגת צבר מהנהגת צבר צפון אמריקה ופורסם באתר ביום 23/12/2015

מידע כללי קובץ היכרות עם מסלול שני שכבת ו’
היכרות עם מסלול שני שכבת ו’
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(243 KB)
הקובץ חובר ע"י הנהגת צבר מהנהגת צבר צפון אמריקה ופורסם באתר ביום 23/12/2015

מידע כללי קובץ היכרות עם מסלול שני שכבת ז’
היכרות עם מסלול שני שכבת ז’
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(242 KB)
הקובץ חובר ע"י הנהגת צבר מהנהגת צבר צפון אמריקה ופורסם באתר ביום 23/12/2015

מידע כללי קובץ היכרות עם מסלול שני שכבת ח’
היכרות עם מסלול שני שכבת ח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(242 KB)
הקובץ חובר ע"י הנהגת צבר מהנהגת צבר צפון אמריקה ופורסם באתר ביום 23/12/2015

מידע כללי קובץ פריסה שנתית של פעולות שכבת ט’
פריסה שנתית של פעולות שכבת ט’
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(127 KB)
הקובץ חובר ע"י הנהגת צבר מהנהגת צבר צפון אמריקה ופורסם באתר ביום 23/12/2015

כיתה ג'
כיתה ד'
כיתה ה'
כיתה ו'
כיתה ז'
כיתה ח'

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 2"
במרכז כולו