zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » על הדרכה 2000

על הדרכה 2000 מדורי משנה
סה"כ 7 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ פעולת זהב
פורמט לכתיבת פעולה ברוח הדרכה 2000: ערך מנחה, שיקוף מצב, רציונל, מהלך פעולה, בקרה חוזרת ומשוב.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(231 KB)
הקובץ חובר ע"י חגית אליאס מאגף חינוך ופורסם באתר ביום 25/12/2005

כלי עזר לעבודה קובץ חוברת עזר לרשג"ד מתחיל
עבודת הרשג"ד היא רבה ומגוונת, החל בחניכת המדריכים ויצירת משמעת בגדוד, דרך קשירת קשרים בוועדות השונות בשבט (מחסן, קיוסק, חדר הדרכה וכו') לצורכי הגדוד, ועד לשיחות עם ההורים, בניית מערכי פעילות ושמירה על רמה הדרכתית גבוהה ככל האפשר בגדוד שלכם בעזרת משובים, תצפיות, ישיבות צוות, שיחות אישיות וכו'... נשמע כבד?! תלוי בכם...
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(835 KB)
הקובץ חובר ע"י אביעד פינטו ופורסם באתר ביום 17/8/2007

כלי עזר לעבודה קובץ מתהפיסה הערכית להכנת הפעולה
תרשים המתאר את תהליך ואופן בניית פעולה החל מהתפיסה הערכית, דרך המערך ועד לביצוע הכנת הפעולה על כל שלביה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(189 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 29/5/2007

הצעת פעילות קובץ איך בונים פעולה?
החניכים יכירו את השלבים בתהליך בניית פעולה ויבינו את החשיבות בעבודה ע"פ השלבים וכן יכירו את התפיסה הערכית של הצופים ויבינו מאיפה היא באה, וחשיבותה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(75 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות ט משבט נוה מגן ופורסם באתר ביום 12/12/2005

מערך פעילות קובץ ממטרה-לפעולה
שלוש פעיוליות, העוסקות במטרות שלנו בצופים ובצופיות מעשית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(84 KB)
הקובץ חובר ע"י חובר ע"י חן צירינסקי ואמיר דולב משבט ארנון ופורסם באתר ביום 22/3/2005

כלי עזר לעבודה קובץ שכבת עופרים
שכבת עופרים-עידוד החניך בתהליך ההצטרפות לקבוצה, חיזוק ערכים ומיומנויות חברתיות נדרשות,
חיזוק ייחודו האישי, תמיכה וסיוע במסגרת חברתית חדשה – "הצופים".
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(122 KB)
הקובץ חובר ע"י חגית אליאס מאגף חינוך ופורסם באתר ביום 28/2/2005

הצעת פעילות קובץ פעילות בנושא הדרכה 2000
החניכים מתבקשים לבנות תהליכים שונים על פי "הדרכה 2000 וכל קבוצה צריכה לסדר את התהליך שלה על פי הקריטריונים לבחירתה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(69 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 3/1/2005

אודות התוכנית

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "על הדרכה 2000"
במרכז כולו