zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » מפעלים צופיים - חומרים ישנים » פתיחת שנה

פתיחת שנה חיפוש
סה"כ 2 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ מכתב לשת"פ עם בית הספר
לקראת פתיחת השנה מומלץ להתחיל ברגל ימין על ידי תאום ציפיות בין השבט ובית הספר ממנו מגיעים החניכים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(58 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/6/2009

כלי עזר לעבודה קובץ מנחה לכתיבת תוכנית עבודה שנתית
תוכנית עבודה – לשם מה?
1.יצירת שפה משותפת בין הגורמים השותפים לקידום האירגון
2.קביעת קו מנחה מדיד לעובדי האירגון
3.כלי עבודה יומיומי המסייע במיקוד כל העובדים באירגון

מהם המקורות לבניית תכנית עבודה?
1.ייעוד האירגון
2.מטרות אופרטיביות של הארגון לתקופה הנידונה.
3.מצבו הנוכחי של הארגון (שיקוף מצב).
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(446 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 11/9/2007

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "פתיחת שנה"
במרכז כולו