zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » אקטואליה וידע כללי » איכות הסביבה » "עושים ירוק"

"עושים ירוק" מדורי משנה
סה"כ 36 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 4 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 1 "אקולוגיה: מערכת שלמה של תן וקח"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(478 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 1 "מהי פסולת"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(281 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 1 "מהם שטחים פתוחים"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(553 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 1 "אז מה נשמע?"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(231 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 2 "מקורות המים שלנו?"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(267 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 1 "מי אמר זיהום אויר ולא קיבל?"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(365 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 3 "אוי כנרת שלי"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(322 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס' 4 "אין אוויר באוויר" - זיהום אוויר נייח על ידי תעש
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(310 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 2 "מי צריך את השטחים הפתוחים?"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(229 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 6 "צעד קטן לאדם, צעד גדול לסביבה"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(292 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 ופורסם באתר ביום 16/4/2008

חותרים - בנושא פסולת
מבטיחים - בנושא אקולוגיה
משוטטים - בנושא רעש
נחשונים - בנושא זיהום אויר
סוללים - בנושא שטחים פתוחים
עופרים - בנושא מים

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור ""עושים ירוק""
במרכז כולו

1 | 2 | 3 | 4

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>