zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » איכות הסביבה » "עושים ירוק" » עופרים - בנושא מים

עופרים - בנושא מים חיפוש
סה"כ 6 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 2 "מקורות המים שלנו?"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(267 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 3 "אוי כנרת שלי"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(322 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 5 "שימושי המים לאדם"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(303 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 4 "חשיבות המים לבע"ח"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(336 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 6 "האם זה קשור אלי?"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(267 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 1 "איכות הסביבה - מי מה מו?"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(224 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "עופרים - בנושא מים"
במרכז כולו