zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » אוגדני הצופיות

אוגדני הצופיות מדורי משנה
סה"כ 47 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 5 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מערך פעילות קובץ חוברת עמלנות ויצירה - 2015 - מרל"צ
במחנה,מעבר ללו"ז הקבוע והפעילויות שהורכבו ונכתבו ע"י המדריך לקבוצה, אנחנו מציעים להנהגות להכניס תחנות עמלנות ויצירה שיכולים למלא זמן ולהעשיר את ידע החניך והמדריך במהלך המחנה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(416 KB)
הקובץ חובר ע"י המרכז הארצי לצופיות מגרעין המרכז הארצי לצופיות ופורסם באתר ביום 16/5/2015

כלי עזר לעבודה קובץ כרטיס דרגה לשכבת עופרים
פורמט כרטיס דרגה לשכבת עופרים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(115 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 8/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ כרטיס דרגה לשכבת נחשונים
פורמט כרטיס דרגה לשכבת נחשונים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(119 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 8/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ כרטיס דרגה לשכבת משוטטים
פורמט כרטיס דרגה לשכבת משוטטים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(120 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 8/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ כרטיס דרגה לשכבת חותרים
פורמט כרטיס דרגה לשכבת חותרים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(121 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 8/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ כרטיס דרגה לשכבת מבטיחים
פורמט כרטיס דרגה לשכבת מבטיחים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(117 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 8/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ ראשון: פעולות שכבת חותרים (ז’) ביחס לכלל החומר הגילאי
חלק ראשון: פעולות שכבת חותרים (ז') ביחס לכלל החומר הגילאי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(222 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שני: "עד קצה המסלול"
חלק שני: "עד קצה המסלול" (רקע ומטרות הפעילות), הכנה מקודמת, בניית המסלול, חניכי השכב"צ במסלול, הוראות בטיחות, נספחים (בנייה והפעלה של מתקנים, הליכת זיקית, בלוק נהגים, קפיצת טרזן, טיפוס מדרגה)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,106 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שלישי: ניווט מצולעים
חלק שלישי: ניווט מצולעים (רקע ומטרות הפעילות), האזימוט, מדידת מרחק בצעדים כפולים, ניווט מצולעים, הוראות בטיחות, נספחים (אזימוט ומצפן פריזמטי, מדידת מרחק בצעדים כפולים, בניית מסלול ניווט מצולעים, ציוד והכנות מוקדמות)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,884 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק רביעי: "רובינזון בשניים"
חלק רביעי: "רובינזון בשניים" (רקע ומטרות הפעילות), יום הפעילות, סיום והפעילות לאחריה, הוראות בטיחות, נספחים (משימות, בניית כירה, הכנת כלי עבודה, הכנת אלונקות, ציוד וחומרים, משימות הפתעה)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,773 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

מבוא
שכבה ד'
שכבה ה'
שכבה ו'
שכבה ז'
שכבה ח'

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "אוגדני הצופיות"
במרכז כולו

1 | 2 | 3 | 4 | 5

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>