zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » אוגדני הצופיות

אוגדני הצופיות מדורי משנה
סה"כ 6 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מידע כללי קובץ מבוא, חלק רביעי: חלוקת החומר הצופי על פי נושאים ושכבות גיל
חלק רביעי: חלוקת החומר הצופי על פי נושאים ושכבות גיל (כרטיס הדרגה, יום שבט או יום דרגה, פעולה מסתעפת)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,510 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 27/8/2008

מידע כללי קובץ מבוא, חלק שני: הסולם הצופי ומשמעות הטקסים הצופיים
חלק שני: "פעילות בטוחה – פעילות מבטיחה", הסולם הצופי ומשמעות הטקסים הצופיים (משמעות השם צופים, חוקת הצופה, ההבטחה, המעשה הטוב, הסולם הצופי, הדרגות, טקס והצהרת העופרים), השנה הצופית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,885 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 27/8/2008

מידע כללי קובץ מבוא, חלק ראשון: צופיות למדריך
מה בחלק הראשון? - צופיות למדריך, מטרות התנועה, הבעיות העומדות בפני המדריך בדרכו להשגת המטרה, הכלים העומדים לרשות המדריך בדרכו להשגת המטרה, מתי מתרחשים תהליכים אלה?, הצופיות המעשית מהי?, תפקידך כמדריך
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(13,241 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 27/8/2008

מידע כללי קובץ מבוא, חלק שלישי: מדוע חשוב לעסוק עם חניכים בצופיות מעשית
חלק שלישי: "מחבל הטבור לחבל הסיזל" - מדוע חשוב לעסוק עם חניכים בצופיות מעשית על כל היבטיה? (גיוון, מוחשיות, תושייה), "חבלי משיח" – כיצד עושים זאת נכון, מודל בניית פעילות צופית מעשית (מטרות, מערך הפעולה)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,322 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 27/8/2008

מידע כללי קובץ מבוא, חלק חמישי: חלוקת החומר הצופי על פי נושאי אורך ותת נושא
חלק חמישי: חלוקת החומר הצופי על פי נושאי אורך, תת נושאים ושכבות גיל (טבלת תחומי הצופיות)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(307 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 27/8/2008

מידע כללי קובץ מבוא, חלק שישי: אוניברסיטה צופית, כיצד ועל שום מה
חלק שישי: אוניברסיטה צופית, כיצד ועל שום מה, התמחות והדרכת עמיתים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(438 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 27/8/2008

מבוא
שכבה ד'
שכבה ה'
שכבה ו'
שכבה ז'
שכבה ח'

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "אוגדני הצופיות"
במרכז כולו