zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » אוגדני הצופיות

אוגדני הצופיות מדורי משנה
סה"כ 30 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 3 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ חלק שני: "עד קצה המסלול"
חלק שני: "עד קצה המסלול" (רקע ומטרות הפעילות), הכנה מקודמת, בניית המסלול, חניכי השכב"צ במסלול, הוראות בטיחות, נספחים (בנייה והפעלה של מתקנים, הליכת זיקית, בלוק נהגים, קפיצת טרזן, טיפוס מדרגה)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,106 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שלישי: ניווט מצולעים
חלק שלישי: ניווט מצולעים (רקע ומטרות הפעילות), האזימוט, מדידת מרחק בצעדים כפולים, ניווט מצולעים, הוראות בטיחות, נספחים (אזימוט ומצפן פריזמטי, מדידת מרחק בצעדים כפולים, בניית מסלול ניווט מצולעים, ציוד והכנות מוקדמות)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,884 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק רביעי: "רובינזון בשניים"
חלק רביעי: "רובינזון בשניים" (רקע ומטרות הפעילות), יום הפעילות, סיום והפעילות לאחריה, הוראות בטיחות, נספחים (משימות, בניית כירה, הכנת כלי עבודה, הכנת אלונקות, ציוד וחומרים, משימות הפתעה)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,773 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק חמישי: "מעל ומעבר"
חלק חמישי: "מעל ומעבר" (רקע ומטרות הפעילות), בניית עפיפונים, העפת עפיפונים, הוראות בטיחות, נספחים (חומרים וציוד, בנייה, דגמים מוצעים, כיצד מעיפים)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,374 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שישי: תעשייה אווירית, קבוצה בונה מטוס או מטוס בונה קבוצה
חלק שישי: תעשייה אווירית, קבוצה בונה מטוס או מטוס בונה קבוצה (רקע ומטרות הפעילות), בניית המטוס, המטוס כמשל, הוראות בטיחות, נספחים (ציוד, מיומנויות ותפקיד המדריך, דף הנחיות לתצפיתן)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(604 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שביעי: בקרי טבע שכבת חותרים
חלק שביעי: בקרי טבע שכבת חותרים (יום אופנה צופי, התמצאות, הטיול הקצר, ספורט מחנאי ותושייה צופית, עזרה ראשונה, פעילות לילה, החומר הצופי לדרגה א', חותרים)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(26,382 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שני: ספארי צופיות
חלק שני: ספארי צופיות (רקע ומטרות הפעילות), הכנות, יום הספארי וסיום הפעילות בשטח, הוראות בטיחות, נספחים (הצעות לתחנות ספארי)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(543 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שלישי: "רק חול וחול"
חלק שלישי: "רק חול וחול" – בניית שולחן חול על סמך מפה טופוגרפית (רקע ומטרות הפעילות), הצגת הנושא, מסגרת, קואורדינאטות וקנה מידה, קו מידה אנכי, קווי גובה, צורות תבליט, התכסית, תכנון ציר ניווט בעזרת שולחן החול, נספחים (רשת הקואורדינאטות, קווי גובה ותבליט)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(3,918 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ לק רביעי: "בעקבות הגביע האבוד של הלורד באדן פאוול"
חלק רביעי: "בעקבות הגביע האבוד של הלורד באדן פאוול" (רקע ומטרות הפעילות), ההכנות, רשימת התחנות, נספחים (שמות התחנות ומשימותיהן, רשימת הרמזים, הוראות בטיחות)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,074 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק חמישי: קשרים מתקדמים
חלק חמישי: קשרים מתקדמים (רקע ומטרות הפעילות), התמחות, לימוד אחותי, נספחים (לימוד הקשרים, לוח קשרים אינטראקטיבי, קשרים באינטרנט)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,597 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

מבוא
שכבה ד'
שכבה ה'
שכבה ו'
שכבה ז'
שכבה ח'

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "אוגדני הצופיות"
במרכז כולו

1 | 2 | 3

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>