zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » אוגדני הצופיות

אוגדני הצופיות מדורי משנה
סה"כ 10 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ כרטיס דרגה לשכבת עופרים
פורמט כרטיס דרגה לשכבת עופרים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(115 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 8/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ כרטיס דרגה לשכבת נחשונים
פורמט כרטיס דרגה לשכבת נחשונים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(119 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 8/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ כרטיס דרגה לשכבת משוטטים
פורמט כרטיס דרגה לשכבת משוטטים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(120 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 8/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ כרטיס דרגה לשכבת חותרים
פורמט כרטיס דרגה לשכבת חותרים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(121 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 8/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ כרטיס דרגה לשכבת מבטיחים
פורמט כרטיס דרגה לשכבת מבטיחים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(117 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 8/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ ראשון: פעולות שכבת חותרים (ז’) ביחס לכלל החומר הגילאי
חלק ראשון: פעולות שכבת חותרים (ז') ביחס לכלל החומר הגילאי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(222 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

כלי עזר לעבודה קובץ ראשון: פעולות שכבת מבטיחים (ח’) ביחס לכלל החומר הגילאי
חלק ראשון: פעולות שכבת מבטיחים (ח') ביחס לכלל החומר הגילאי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(227 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

כלי עזר לעבודה קובץ ראשון: פעולות שכבת נחשונים (ה’) ביחס לכלל החומר הגילאי
טבלת פעולות שכבת נחשונים (ה') ביחס לכלל החומר הגילאי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(219 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 3/9/2008

כלי עזר לעבודה קובץ ראשון: פעולות שכבת משוטטים (ו’) ביחס לכלל החומר הגילאי
חלק ראשון: פעולות שכבת משוטטים (ו') ביחס לכלל החומר הגילאי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(219 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 3/9/2008

כלי עזר לעבודה קובץ חלק ראשון: פעולות שכבת עופרים ביחס לכלל החומר הגילאי
טבלת פעולות שכבת עופרים (ד') ביחס לכלל החומר הגילאי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(220 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 27/8/2008

מבוא
שכבה ד'
שכבה ה'
שכבה ו'
שכבה ז'
שכבה ח'

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "אוגדני הצופיות"
במרכז כולו