zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » אוגדני הצופיות » שכבה ד'

שכבה ד' חיפוש
סה"כ 8 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ כרטיס דרגה לשכבת עופרים
פורמט כרטיס דרגה לשכבת עופרים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(115 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 8/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ חלק ראשון: פעולות שכבת עופרים ביחס לכלל החומר הגילאי
טבלת פעולות שכבת עופרים (ד') ביחס לכלל החומר הגילאי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(220 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 27/8/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שני: "על האש"
חלק שני: "על האש" (רקע ומטרות הפעילות), מהלך הפעילות, אש למתקדמים, בנייה עצמית, הוראות בטיחות, שימוש באש לבישול בסיסי, סוגי מדורות, מתכונים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(3,208 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 27/8/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שלישי: "מרשם לרוחות"
חלק שלישי: "מרשם לרוחות" (רקע ומטרות הפעילות), הליכה על פי מרשם דרך, הוראות בטיחות, ונספחים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(761 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 27/8/2008

הצעת פעילות קובץ חלק רביעי: "אוניברסיטה צופית"
חלק רביעי: "אוניברסיטה צופית" (רקע ומטרות הפעילות), התמחות, הדרכת עמיתים, הוראות בטיחות, ונספחים (קביעת מוט מולבש, כפתורי שדה, שימוש ביתדות, ראש טורקי)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,576 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 27/8/2008

הצעת פעילות קובץ חלק חמישי: "חבל חבלים הכל חבל"
חלק חמישי: "חבל חבלים הכל חבל" (רקע ומטרות הפעילות), מציאת חבלים, התמחות בחבלים, משחקים והתלמדות, פירוט משימות התמחות ומונחי החבל.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,156 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 27/8/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שישי: "רואים ולא נראים"
חלק שישי: "רואים ולא נראים" (רקע ומטרות הפעילות), תצפית חיות, הסוואה ותנועה בהסתר הלכה למעשה, הוראות בטיחות, נספחים (נקודות לתצפית, ת"ג בצצ"ת)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(5,979 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 27/8/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שביעי: בקרי טבע שכבת עופרים
חלק שביעי: בקרי טבע שכבת עופרים (פעילות לילה, בוקר טבע, חושים, ספורט מחנאי, העץ, שדה בור, בניית משכן בטבע, החומר הצופי לדרגת ניצן)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(21,672 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 27/8/2008

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "שכבה ד'"
במרכז כולו