zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » אוגדני הצופיות » שכבה ה'

שכבה ה' חיפוש
סה"כ 8 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ כרטיס דרגה לשכבת נחשונים
פורמט כרטיס דרגה לשכבת נחשונים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(119 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 8/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ ראשון: פעולות שכבת נחשונים (ה’) ביחס לכלל החומר הגילאי
טבלת פעולות שכבת נחשונים (ה') ביחס לכלל החומר הגילאי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(219 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 3/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שני: "מכשולים אקדמאיים – אוניברסיטה צופית"
חלק שני: "מכשולים אקדמאיים – אוניברסיטה צופית" (רקע ומטרות הפעילות), התמחות, הפעלת עמיתים, הוראות בטיחות, נספחים (מכשולים, מעבר קיר, הליכת זיקית, מעגן בול נזרק, קפיצת טרזן, טיפוס מדרגה, חשיבה מחוץ למסגרת)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(3,273 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 3/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שלישי: "ניווט עירוני"
חלק שלישי: "ניווט עירוני" (רקע ומטרות הפעילות), הוראות בטיחות, נספחים (מציאת הצפון והצפנת מפה, שמונה רוחות השמיים ודף משימה).
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,043 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 3/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק רביעי: "מחנון קבוצתי"
חלק רביעי: "מחנון קבוצתי" (רקע ומטרות הפעילות), תכנון עבודת ההכנה, הכנה ובנייה מוקדמת של המתקנים, אחרי המחנה – סיום וסיכום, הוראות בטיחות, נספחים (הצעות לפעילות במחנה ומתקנים שונים, ערסל קלוע, כירות)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(5,306 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 3/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק חמישי: "חבל על הזמן"
חלק חמישי: "חבל על הזמן" (רקע ומטרות הפעילות), משימות למידה עצמית וסיוע הדדי, הוראות בטיחות, נספחים (קליעה חוזרת, קליעת עניבה, דפי משימות)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,098 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 3/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שישי: "צלילי המוסיקה"
חלק שישי: "צלילי המוסיקה" (רקע ומטרות הפעילות), בנייה, תרגילי הקשבה ונגינה, הוראות בטיחות, נספחים (לוח זמנים לתהליך מתמשך, הכנת כלי מוסיקה, עוגב בקבוקים, רעשנים, לוח כביסה, חליל רועים, חליל פאן, רובאבה)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(8,614 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 3/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שביעי: בקרי טבע שכבת נחשונים
חלק שביעי: בקרי טבע שכבת נחשונים (בוקר טבע, סימני דרך, ארוחת צהריים, בעקבות הנמלה הבנאית, הטיול הקצר, פעילות לילה)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(20,521 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 3/9/2008

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "שכבה ה'"
במרכז כולו