zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » אוגדני הצופיות » שכבה ו'

שכבה ו' חיפוש
סה"כ 8 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ כרטיס דרגה לשכבת משוטטים
פורמט כרטיס דרגה לשכבת משוטטים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(120 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 8/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ ראשון: פעולות שכבת משוטטים (ו’) ביחס לכלל החומר הגילאי
חלק ראשון: פעולות שכבת משוטטים (ו') ביחס לכלל החומר הגילאי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(219 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 3/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שני: "מגשרים"
חלק שני: "מגשרים" (רקע ומטרות הפעילות), המומחים, אוניברסיטה צופית, אתגר תושייה צופית, הוראות בטיחות, נספחים (מיומנויות, בלוק נהגים, ראש טורקי – כדור, כריכה פשוטה, גשר שני חבלים)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,780 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 3/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שלישי: "חצר מתקנים אחוותית בטבע"
חלק שלישי: "חצר מתקנים אחוותית בטבע" (רקע ומטרות הפעילות), תכנון ראשוני, חצר המתקנים, הוראות בטיחות, נספחים (שימוש מושכל בגרזן, חיתוך חבל, הנחה, מתקנים, מחסה קבוצתי, סוכת חוליה, מזווה, מקרר, כירות חפורות, כירה ארעית)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,169 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 3/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק רביעי: "על אש קטנה"
חלק רביעי: "על אש קטנה" (רקע ומטרות הפעילות), סיעור מוחין, כתובות אש מיניאטוריות, הדלקת כתובות אש, הוראות בטיחות, נספחים (הוראות הכנה, ציוד וחומרים, רושם מול משמעות).
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(3,386 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 3/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק חמישי: "נמר של נייר" בניית עפיפוני אורגמי
חלק חמישי: "נמר של נייר" בניית עפיפוני אורגמי (רקע ומטרות הפעילות), משחקי נייר, בניית עפיפוני אורגמי, העפת עפיפונים, הוראות בטיחות, נספחים (כיצד בונים, כיצד מעיפים, חומרים וציוד)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(3,005 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 3/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שישי: "המסעדה הגדולה"
חלק שישי: "המסעדה הגדולה" (רקע ומטרות הפעילות), הכנה והודעה מראש, קביעת המתכון ותכנון אמצעי הבישול, בניית המתקנים, בישול ואפייה, פינוי וניקיון, הוראות בטיחות, נספחים (לוח זמנים להיערכות לפעילות, מתקני בישול ואפייה, ציוד וחומרים, מתכונים)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,622 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 3/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שביעי: בקרי טבע שכבת משוטטים
חלק שביעי: בקרי טבע שכבת משוטטים (בוקר טבע, עיקוב, קפה ועוגה, שיקולים באיכות הסביבה, ספורט מחנאי, ערב טבע משחק לילה, משחק דמקה מרחבי, שפות תקשורת: מפתח מורס, מפתח הסמפור, החומר הצופי לדרגה ב' – משוטטים).
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(22,678 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 3/9/2008

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "שכבה ו'"
במרכז כולו