zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » אוגדני הצופיות » שכבה ח'

שכבה ח' חיפוש
סה"כ 2 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ כרטיס דרגה לשכבת מבטיחים
פורמט כרטיס דרגה לשכבת מבטיחים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(117 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 8/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ ראשון: פעולות שכבת מבטיחים (ח’) ביחס לכלל החומר הגילאי
חלק ראשון: פעולות שכבת מבטיחים (ח') ביחס לכלל החומר הגילאי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(227 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "שכבה ח'"
במרכז כולו