zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000

הדרכה 2000 מדורי משנה
סה"כ 215 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 22 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מידע כללי קובץ הקדמה למערך שלישי
הקדמה למערך "חוקרים צעירים"
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(464 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 24/11/2008

מידע כללי קובץ הקדמה למערך הראשון לשכבה ד’
דף הקדמה למערך הראשון בתוכנית "הדרכה 2000" לחניכי שכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,771 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 23: החושים שלי
החניך יכיר את חמשת החושים, ישתמש בחושיו ויבחן את הדרך בה הוא משתמש בהם במהלך היום יום, יעריך את חשיבות החושים וילמד להשתמש בהם לרכישת ידע והרחבת עולמו
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(143 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 24/11/2008

מידע כללי קובץ הקדמה למערך השני לשכבה ד’
"מצטרפים לצופים". ההכרות עם תנועת הצופים סמליה ומאפייניה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,166 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 24: חוקרים את העץ המשפחתי
החניך יחקור ויגלה את סיפור משפחתו, יטעם טעמים שונים של מנהגי עדות ישראל, יחווה מפגש חוויתי של הורים וילדים - עבר והווה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(178 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 24/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 1: הציפיות שלי
החניך יציג את הציפיות שלו מהמדריכים ומהמסגרת. כמו כן יכיר את את הציפיות של המדריך והקבוצה והמסגרת ממנו
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(972 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 24: נספח
נספח לפעולה 24. מערך שלישי לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ד'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(37 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 24/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 1- נספח
פתקי ציפיות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(71 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 2: לשתף פעולה
יתרונות מול קשיים בשיתוף פעולה, התנסות עם חברים ובחינת מידת השיתוף ביניהם.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(179 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 2: נספח
דף משימה ודף תצפית
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(79 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

לו"ז שנתי - הדרכה 2015
על הדרכה 2000
שכבה ד'
שכבה ה'
שכבה ו'
שכבה ז'
שכבה ח'
שכבה ט'

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "הדרכה 2000"
במרכז כולו

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>