zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000

הדרכה 2000 מדורי משנה
סה"כ 6 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מידע כללי קובץ הקדמה למערך שלישי
הקדמה למערך "חוקרים צעירים"
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(464 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 24/11/2008

מידע כללי קובץ הקדמה למערך הראשון לשכבה ד’
דף הקדמה למערך הראשון בתוכנית "הדרכה 2000" לחניכי שכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,771 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

מידע כללי קובץ הקדמה למערך השני לשכבה ד’
"מצטרפים לצופים". ההכרות עם תנועת הצופים סמליה ומאפייניה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,166 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/11/2008

מידע כללי קובץ הקדמה למערך השלישי
הקדמה למערך שלישי לשכבה ה' (בתוכנית הדרכה 2000)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(405 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 5/1/2009

מידע כללי קובץ הקדמה למערך השני
הקדמה למערך שני בתוכנית: "הדרכה 2000" לשכבה ה'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(75 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/12/2008

מידע כללי קובץ הקדמה למערך ראשון
הקדמה למערך חברות לשכבה ה'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(637 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 9/12/2008

לו"ז שנתי - הדרכה 2015
על הדרכה 2000
שכבה ד'
שכבה ה'
שכבה ו'
שכבה ז'
שכבה ח'
שכבה ט'

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "הדרכה 2000"
במרכז כולו