zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000

הדרכה 2000 מדורי משנה
סה"כ 105 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 11 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה 23: החושים שלי
החניך יכיר את חמשת החושים, ישתמש בחושיו ויבחן את הדרך בה הוא משתמש בהם במהלך היום יום, יעריך את חשיבות החושים וילמד להשתמש בהם לרכישת ידע והרחבת עולמו
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(143 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 24/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 24: חוקרים את העץ המשפחתי
החניך יחקור ויגלה את סיפור משפחתו, יטעם טעמים שונים של מנהגי עדות ישראל, יחווה מפגש חוויתי של הורים וילדים - עבר והווה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(178 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 24/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 1: הציפיות שלי
החניך יציג את הציפיות שלו מהמדריכים ומהמסגרת. כמו כן יכיר את את הציפיות של המדריך והקבוצה והמסגרת ממנו
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(972 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 2: לשתף פעולה
יתרונות מול קשיים בשיתוף פעולה, התנסות עם חברים ובחינת מידת השיתוף ביניהם.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(179 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 3: תופס מוותר או מתפשר
התנסות במחלקות המצריכה התפשרות, בחינת התנהגויות חברתיות המצריכות התפשרויות, בחינת הדרכים להתמודדות עם קונפליקט והצורך בוויתור בכלל
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,389 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 4: ארץ היצורים המוזרים
תרגול הקשבה ותקשורת בין חברי קבוצה, יצירת סדר חברתי המבוסס על הכשבה וכיבוד הזולת, בחינת התנהגות הקבוצה כלפי השונות שבה וקונפליקטים בין ערכים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,456 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 5: תהליך קבלת החלטות
התנסות בקבלת החלטות, בחינת בעיות וקשיים בקבלת החלטה משותפת, זיהוי מיומנויות וערכים חשובים בקבלת החלטות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,026 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 6: מגילת זכויות הילד
הכרת מגילת זכויות הילד, בחינת הסעיפים וכיצד הם באים לידי ביטוי בסביבת הילד
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(926 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 7: חלק בתוך השלם
החניך יבחן את תרומתו לקבוצה ואת תרומתם של חבריו לקבוצה, החניך יעריך את חלקו בתוך השלם - הקבוצה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,450 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 8: הקופסה הפרטית שלי
החניך יגדיר את מושג הפרטיות בקבוצה, יגדיר את התחומים הנחשבים בעיניו כפרטיים ויבין כי לכל חניך הצורך בפרטיות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(761 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

לו"ז שנתי - הדרכה 2015
על הדרכה 2000
שכבה ד'
שכבה ה'
שכבה ו'
שכבה ז'
שכבה ח'
שכבה ט'

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "הדרכה 2000"
במרכז כולו

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>