zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000

הדרכה 2000 מדורי משנה
סה"כ 104 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 11 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 24: נספח
נספח לפעולה 24. מערך שלישי לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ד'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(37 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 24/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 1- נספח
פתקי ציפיות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(71 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 2: נספח
דף משימה ודף תצפית
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(79 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 4: נספח
"תעודת זהות של היצור"
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(57 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 5: נספח
לוח המשחק נחשים וסולמות וכרטיסיות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(104 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 7: נספח
סעיפי המגילה באיורים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(233 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 9: נספח
דף פרוייקט ורשימת ציוד נדרש
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(59 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 10: נספח
הקלפים והסדרות - סמלים, סממנים ומאפיינים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(178 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 7/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 11: נספח
נספח לפעולה ראשונה במערך שני לשכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(178 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 12: נספח
נספח לפעולה שנייה במערך שני לשכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,804 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/11/2008

לו"ז שנתי - הדרכה 2015
על הדרכה 2000
שכבה ד'
שכבה ה'
שכבה ו'
שכבה ז'
שכבה ח'
שכבה ט'

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "הדרכה 2000"
במרכז כולו

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>