zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ה'

שכבה ה' מדורי משנה
סה"כ 47 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 5 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מידע כללי קובץ שכבה ה’ - מבוא למדריך
שכבה ה' - מבוא למדריך
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(733 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 5/1/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 30: משפחה צופית
החניך יבחן את מידת הקשר שלו לתנועת הצופים, יבין את חשיבות יחסי הגומלין בין משפחתו שלו לתנועת הצופים, החניך יבין את תפקיד ההורים מחד ואת תפקיד הצופים כמשפיעים על חינוכו מאידך.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(926 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 6/1/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 21: כיצד נראה עולמי?
החניך יגדיר את עולמו האישי, את גבולותיו, את האנשים השותפים אליו וכן הלאה. החניך גם יכיר את עולמם של חבריו ואת יחסי הגומלין עמם.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(981 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 5/1/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 22: אני ומשפחתי
החניך יגדיר את יחסי הגומלין בין בני משפחתו. איזון בין קבלה לנתינה. ותרומה למשפחה ולהפך. החניך יבחן את תפקידו במשפחה וכיצד הדבר בא לידי ביטוי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(862 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 5/1/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 22: נספח
נספח לפעולה 22 (מערך שלישי לשכבה ה' - הדרכה 2000)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(341 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 5/1/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 23: תלמיד כיתה ה’
התלמיד יבחן את מידת השפעתו על אורח חייו כתלמיד כיתה ה' בבית הספר. - האם יכולה להיות לו מידת השפעה בכלל?. החניך יבחן את אחריותו להתנהגותו בכל אחת ממסגרות אלו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(981 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 5/1/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 23: נספח
נספח לפעולה 23 (מערך שלישי לשכבה ה' בתוכנית ההדרכה: "הדרכה 2000")
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(713 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 5/1/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 24: השכונה שלי
החניך יבחן את מרכיביה של השכונה בה הוא חי. יכיר את ההיסטוריה שלה והקשר שלה להיסטוריה של מדינת ישראל. יבחן כיצד הוא משפיע על הסביבה ולהפך.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(862 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 5/1/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 25: עולם הדמיון
החניך יגדיר את ההבדל בין עולם הדמיון לעולם המציאות. יכיר את עולמם של חבריו, יחווה יצירה אישית מעולם הדמיון, יבין כי כל אדם נולד שונה ולכל אחד עולם משלו ויש לכבדו. החניך יגביר את מגוון יכולות הביטוי שלו
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,127 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 5/1/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 26: סביבה ירוקה
החניך יגדיר את מערכת היחסים שלו עם החי והצומח. יגדיר את חסרונותיו ויתרונותיו של הטבע כפי שמשתקף מסביבתו. יבין את חשיבות שמירה הטבע ואיכות הסביבה ויתנסה בפעילות של שמירת הסביבה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(860 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 5/1/2009

מערך ראשון
מערך שני
מערך שלישי

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "שכבה ה'"
במרכז כולו

1 | 2 | 3 | 4 | 5

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>