zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ו'

שכבה ו' מדורי משנה
סה"כ 17 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מידע כללי קובץ שכבה ו’ - מבוא למדריך
שכבה ו' - מבוא למדריך
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(791 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 5/1/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 1: מהי תקשורת?
החניך יגידר את המושג תקשורת. יבין את חשיבות ההקשבה כחלק מרכזי בתקשורת, ויבחן את הדרכים בהם אנשים מתקשרים איש עם רעהו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,822 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 10/2/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 1: נספח
נספח לפעוה 1 במערך ראשון לשכבה ו' בתוכנית הדרכה 2000
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(89 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 10/2/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 2: תקשורת ותרבות
החניך יבין את הקשר בין תקשורת ותרבות ויבין את החשיבות. החניך יבין כיצד משפיעים אמצעי התקשורת על תרבותנו ומה האמצעים לכך.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,086 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 10/2/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 2: נספח
נספח לפעולה שנייה, מערך 1 לשכבה ו'. הדרכה 2000
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(137 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 10/2/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 3: מוות וחיים ביד הלשון
החניך יכיר את משמעות הפתגם, יכיר מצבים קשורים, יבחן ההשלכות של המצבים עליו ועל חבריו, ויבין את חשיבות לקיחת האחריות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,106 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 10/2/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 3: נספח
נספח לפעולה 3, מערך 1 לשכבה ו - הדרכה 2000
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(768 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 10/2/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 4: הצופה טהור בדיבורו ובמעשיו
החניך יכיר את המידה, יבחן את משמעותה, יגדיר את המצבים שבהם אפשר ואי אפשר לקיים המידה. יבחן אם יש גבולות למידה זו, יבין את חשיבות השמירה על טוהר הדיבור והמעשה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,085 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 10/2/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 4: נספח
נספח לפעולה 4, מערך 1 לשכבה ו', הדרכה 2000
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(341 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 10/2/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 5: חדשות ישראל
החניך יבין את חשיבותם של אמצעי התקשורת כמספקים את המידע האקטואלי לאזרחים. יבחן איזה מידע אקטואלי מתקבל, יגדיר את הבעיות החברתיות-המדיניות אקטואליות המשתקפות מהתקשורת, יבחן את מידת האכפתיות ויבין את חשיבות "חיים מעורבים"
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(975 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 10/2/2009

מערך ראשון
מערך שני
מערך שלישי

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "שכבה ו'"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>