zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ח' » מערך שלישי

מערך שלישי חיפוש
סה"כ 16 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה 21: כובשים את העולם
פעילות זו נבחן את הדרך, שבה אנו נוטים לנהוג זה כלפי זה, ואת המידה, שבה החוקים הכתובים ואלה שאינם כתובים חשובים לתקינותה של החברה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,415 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 21: נספח
נספח לפעולה 21. מערך שלישי לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ח'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(57 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 22: בעקבות הרוצח
בפעילות זו נבקש לבחון את העבודה המשותפת של הקבוצה שלנו, כדי לחזק בה מיומנויות שונות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,037 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 22: נספח
נספח לפעולה 22. מערך שלישי לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ח'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(285 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 23: בין שיתוף פעולה לתחרותיות
בפעילות זו נבחן עד כמה אנו משתפים פעולה זה עם זה, ומה גורמת לנו התחרות לעשות...
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,159 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 23: נספח
נספח לפעולה 23. מערך שלישי לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ח'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(153 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 24: תגובה
בפעילות זו ננסה לבחון כיצד אנו מגיבים לאירועים ואמירות המופנים כלפינו: האם גם אנחנו מגיעים בשלב כזה או אחר לאלימות? ומהם "הקווים האדומים" - אלה שאין לעבור עליהם בוויכוח וביחסים בין אישיים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,274 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 24: נספח
נספח לפעולה 24. מערך שלישי לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ח'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(239 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 25: כתב אישום
בפעילות זו ננסה לעמוד על מאפייניה של האלימות, על הגורמים והסיבות לה, ועל ההשפעות המגבירות אותה בקרב בני נוער וילדים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,637 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 25: נספח
נספח לפעולה 25. מערך שלישי לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ח'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(610 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 2/3/2010

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך שלישי"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>