zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » לו"ז שנתי - הדרכה 2015

לו"ז שנתי - הדרכה 2015 חיפוש
סה"כ 6 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ שכבת עופרים - לו"ז שנתי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(60 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 28/8/2011

כלי עזר לעבודה קובץ שכבת נחשונים - לו"ז שנתי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(60 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 28/8/2011

כלי עזר לעבודה קובץ שכבת משוטטים - לו"ז שנתי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(60 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 28/8/2011

כלי עזר לעבודה קובץ שכבת חותרים - לו"ז שנתי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(61 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 28/8/2011

כלי עזר לעבודה קובץ שכבת מבטיחים - לו"ז שנתי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(61 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 28/8/2011

כלי עזר לעבודה קובץ שכבת סוללים - לו"ז שנתי
תכנית שנתית להדרכת שכבת ט' בתנועת הצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(73 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 28/8/2011

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "לו"ז שנתי - הדרכה 2015"
במרכז כולו