zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה ד’ - נספחים » מסלול 2

מסלול 2 חיפוש
סה"כ 8 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ ד2 - מה הופך קבוצת אנשים לקהילה? - נספח 1+2
ד2 - מה הופך קבוצת אנשים לקהילה? - נספח 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(263 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 19/8/2014

נספח קובץ ד2 - מה זה אומר להיות חניך תנועה? - נספח 1
ד2 - מה זה אומר להיות חניך תנועה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(257 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 19/8/2014

נספח קובץ ד2 - מה משמעות הצהרת העופר? - נספח 1+2
ד2 - מה משמעות הצהרת העופר? - נספח 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(276 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 19/8/2014

נספח קובץ ד2 - מהן חובות העופר? - נספח 1
ד2 - מהן חובות העופר? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(280 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 19/8/2014

נספח קובץ ד2 – מהי דרגת העופרים? – נספח 1
ד2 – מהי דרגת העופרים? – נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(55 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 19/8/2014

נספח קובץ ד2 - מיהו האחר ביישוב שלי – נספח 1+2
ד2 - מיהו האחר ביישוב שלי – נספח 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(644 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 19/8/2014

נספח קובץ ד2 - מיהו האחר בקהילה שלי? - נספחים 1-3
ד2 - מיהו האחר בקהילה שלי? - נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(290 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 19/8/2014

נספח קובץ ד2 - מה אפשר ללמוד מסיפור המכבים – נספח 1
ד2 - מה אפשר ללמוד מסיפור המכבים – נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(288 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 19/8/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 2"
במרכז כולו