zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה ד’ - נספחים » מסלול 3

מסלול 3 חיפוש
סה"כ 7 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ ד3- יצחק רבין - מי היה האיש ? - נספח 3
ד3- יצחק רבין - מי היה האיש ? - נספח 3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(357 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2015

נספח קובץ ד3- מהם גבולות הבחירה שלי? - נספח 1
ד3- מהם גבולות הבחירה שלי? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(247 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 20/8/2014

נספח קובץ ד3 - האם אנחנו מרוצים מהקבוצה שלנו? - נספח 1
ד3 - האם אנחנו מרוצים מהקבוצה שלנו? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(272 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 20/8/2014

נספח קובץ ד3 - מדוע חשובה החלוקה לוועדות? -נספח 1
ד3 - מדוע חשובה החלוקה לוועדות ואיך הוועדות עשויות להשפיע על הטיול – נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(273 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 20/8/2014

נספח קובץ ד3 - מה הם גבולות הבחירה בתוך הקבוצה? – נספח 1
ד3 - מה הם גבולות הבחירה בתוך הקבוצה? – נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(292 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 20/8/2014

נספח קובץ ד3 - מה מאפיין את הקבוצה שלנו? – נספח 1+2
ד3 - מה מאפיין את הקבוצה שלנו? – נספח 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(642 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 20/8/2014

נספח קובץ ד3 - מה הם יתרונות הקבוצה? – נספח 1
ד3 - מה הם יתרונות הקבוצה? – נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(29 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 20/8/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 3"
במרכז כולו