zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה ו' - נספחים » מסלול 2

מסלול 2 חיפוש
סה"כ 10 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ ו2- למי אני נאמן? - נספחים 1-3
ו2- למי אני נאמן? - נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(499 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/8/2014

נספח קובץ ו2 - מה אני יכול לעשות אחרת כדי לשמור על הסביבה שלי?- נספחים
ו2 - מה אני יכול לעשות אחרת כדי לשמור על הסביבה שלי?- נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(671 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/8/2014

נספח קובץ ו2 -מרדנות בגיל ההתבגרות-למה היא טובה בכלל ומתי היא לא?-
ו2 - מרדנות בגיל ההתבגרות - למה היא טובה בכלל ומתי היא לא? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(291 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/8/2014

נספח קובץ ו2-איך אני עומד/ת בלחץ חברתי? - נספח 1
ו2-איך אני עומד/ת בלחץ חברתי? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(294 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/8/2014

נספח קובץ ו2- האם אני קשוב לסובבים אותי ומודע לצרכים שלהם?- נספחים 1+2
ו2- האם אני קשוב לסובבים אותי ומודע לצרכים שלהם?- נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(21 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/8/2014

נספח קובץ ו2 - האם כולם מתבגרים באותו הקצב ובאותו האופן? - נספח 1
ו2 - האם כולם מתבגרים באותו הקצב ובאותו האופן? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(268 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/8/2014

נספח קובץ ו2-לאיזו מידה ממידות הצופה אני מרגיש הכי מחויב?- נספחים 1+2
ו2 - לאיזו מידה ממידות הצופה אני מרגיש הכי מחויב?- נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(84 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/8/2014

נספח קובץ ו2- מדוע חשוב לשאול שאלות ולהטיל ספק? - נספחים 1+2
ו2- מדוע חשוב לשאול שאלות ולהטיל ספק? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(17 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/8/2014

נספח קובץ ו2 - מה זה אומר להתבגר? - נספח 1
ו2 - מה זה אומר להתבגר? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(20 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/8/2014

נספח קובץ ו2 - מהן נקודות החוזק אצלי? במה אני טוב? - נספחים 1+2
ו2 - מהן נקודות החוזק אצלי? במה אני טוב? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(91 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/8/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 2"
במרכז כולו