zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה ז' - נספחים » מסלול 1

מסלול 1 חיפוש
סה"כ 13 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ ז1- מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו - נספח 1+2
ז1- מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו - נספח 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(745 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 6/9/2015

נספח קובץ ז1- על מי האחריות לרצח רבין - נספח 1 מעודכן
ז1- על מי האחריות לרצח רבין - נספח 1 מעודכן
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(352 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים מאגף חינוך ופורסם באתר ביום 31/8/2015

נספח קובץ ז1- מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו- נספח מעודכן 1+2
ז1- מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו- נספח מעודכן 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(745 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 10/11/2014

נספח קובץ ז1 - במה אני שונה ובמה אני דומה? - נספחים 1-3
ז1 - במה אני שונה ובמה אני דומה? - נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(270 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

נספח קובץ ז1 - על מי האחריות לרצח רבין? - נספחים 1-4
ז1 - על מי האחריות לרצח רבין? - נספחים 1-4
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(29 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

נספח קובץ ז1 - כיצד מתבטאת בחגי תשרי, ובפרט ביום כיפור, ערבות הדדית?-
ז1 - כיצד מתבטאת בחגי תשרי, ובפרט ביום כיפור, ערבות הדדית? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(19 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

נספח קובץ ז1 - מהו תפקיד מודל חיפוש העמקה הפקה וכיצד נוכל להיעזר בו?-
ז1 - מהו תפקיד מודל חיפוש העמקה הפקה וכיצד נוכל להיעזר בו כדי לקחת אחריות על הסביבה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(283 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

נספח קובץ ז1 - כיצד תנועת הצופים יכולה לעזור לי במעבר לחטיבה?- נספחים
ז1 - כיצד תנועת הצופים יכולה לעזור לי במעבר לחטיבה?- נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(270 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

נספח קובץ ז1 - כיצד תנועת הצופים יכולה לעזור לי במעבר לחטיבה?- נספח 3
ז1 - כיצד תנועת הצופים יכולה לעזור לי במעבר לחטיבה?- נספח 3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,191 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

נספח קובץ ז1 - מתי ישראלים ערבים זה לזה? - נספחים 1+2
ז1 - מתי ישראלים ערבים זה לזה? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(784 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 1"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>