zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה ז' - נספחים » מסלול 4

מסלול 4 חיפוש
סה"כ 7 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ ז4-עם אילו דילמות היה על ישראל להתמודד בדרך לעצמאות?נספח
ז4 - עם אילו דילמות היה על ישראל להתמודד בדרך להכריז על עצמאותה? - נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(134 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

נספח קובץ ז4 - האם יש אחריות כלל אנושית? - נספח 1
ז4 - האם יש אחריות כלל אנושית? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(855 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

נספח קובץ ז4 - מהי הבעיה העולמית שהכי מפריעה לי ולמה? - נספח 1
ז4 - מהי הבעיה העולמית שהכי מפריעה לי ולמה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(270 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

נספח קובץ ז4 - מהם היתרונות של הגלובליזציה? - נספח 1
ז4 - מהם היתרונות של הגלובליזציה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(104 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

נספח קובץ ז4 - כיצד העולם תופס את השואה? - נספח 1
ז4 - כיצד העולם תופס את השואה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(29 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

נספח קובץ ז4 - עד כמה אנו מכירים את הקהילה יוצאת אתיופיה? - נספח 1
ז4 - עד כמה אנו מכירים את הקהילה יוצאת אתיופיה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(224 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

נספח קובץ ז4 - איך הוקמה תנועת הצופים העולמית? - נספח 1
ז4 - איך הוקמה תנועת הצופים העולמית? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(58 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 4"
במרכז כולו