zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה ז' - נספחים » מסלול 5

מסלול 5 חיפוש
סה"כ 8 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ ז5- מהי תרבות הצריכה ואיך היא משפיעה על חיינו - נספח -1-4
ז5- מהי תרבות הצריכה ואיך היא משפיעה על חיינו - נספח-1-4
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,415 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2015

נספח קובץ ז5 - במה השתניתי השנה? - נספחים 1+2
ז5 - במה השתניתי השנה? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(267 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

נספח קובץ ז5 - למה חופש ביטוי חשוב? - נספח 1
ז5 - למה חופש ביטוי חשוב? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(223 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

נספח קובץ ז5 - מה עלינו לעשות כדי לשמור על היער שאנו מתארחים בו במחנה
ז5 - מה עלינו לעשות כדי לשמור על היער שאנו מתארחים בו במחנה הקיץ? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(239 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

נספח קובץ ז5 - ממה מורכב תהליך הקיץ של שכבת ז’? - נספח 1
ז5 - ממה מורכב תהליך הקיץ של שכבת ז’? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(223 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

נספח קובץ ז5 - איך אני קובע את הגבולות שלי? - נספח 1
ז5 - איך אני קובע את הגבולות שלי? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(269 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

נספח קובץ ז5 - איך חושבים ביקורתי תחת לחץ חברתי? - נספח 1
ז5 - איך חושבים ביקורתי תחת לחץ חברתי? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(15 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

נספח קובץ ז5-איך תנועת הצופים יכולה להשפיע על החברה הישראלית?-נספח
ז5-איך תנועת הצופים יכולה להשפיע על החברה הישראלית? -נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(269 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 27/8/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 5"
במרכז כולו