zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה ח’ - נספחים » מסלול 2

מסלול 2 חיפוש
סה"כ 7 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ ח2 - אמנות בכל מחיר? - נספחים 1-3
ח2 - אמנות בכל מחיר? - נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(46 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

נספח קובץ ח2 - כיצד הסטריאוטיפים משפיעים עלינו? - נספח 1
ח2 - כיצד הסטריאוטיפים משפיעים עלינו? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(263 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

נספח קובץ ח2 - מדוע אנחנו צריכים מרחבים ירוקים? - נספח 1
ח2 - מדוע אנחנו צריכים מרחבים ירוקים? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(27 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

נספח קובץ ח2 - מה אני יכול ללמוד מערבים בני גילי? - נספחים 1+2
ח2 - מה אני יכול ללמוד מערבים בני גילי? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(17 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

נספח קובץ ח2 -מה ההבדל בין חינוך פוליטי לחינוך אידיאולוגי?- נספחים 1+2
ח2 -מה ההבדל בין חינוך פוליטי לחינוך אידיאולוגי? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(30 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

נספח קובץ ח2 - מה ההבדל בין צדק לצדקה? - נספחים 1+2
ח2 - מה ההבדל בין צדק לצדקה? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(714 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

נספח קובץ ח2 - מה אני יודע על השכונה שלי? - נספחים 1-3
ח2 - מה אני יודע על השכונה שלי? - נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(547 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 2"
במרכז כולו