zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה ח’ - נספחים » מסלול 3

מסלול 3 חיפוש
סה"כ 6 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ ח3- מהי שליחות- נספחים 1-2
ח3- מהי שליחות- נספחים 1-2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(378 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2015

נספח קובץ ח3 - איך אני מקיים את ההבטחה, אחרי שהבטחתי? - נספחים 1+2
ח3 - איך אני מקיים את ההבטחה, אחרי שהבטחתי? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(34 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

נספח קובץ ח3 - מהם ההבדלים בין גברים לנשים? - נספחים 1+2
ח3 - מהם ההבדלים בין גברים לנשים? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(282 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

נספח קובץ ח3 - למה קיימת שבועת הרופא? - נספח 1
ח3 - למה קיימת שבועת הרופא? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(44 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

נספח קובץ ח3 - מה מבטיחים בהבטחה הצופית? - נספח 1
ח3 - מה מבטיחים בהבטחה הצופית? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(30 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

נספח קובץ ח3 - עד כמה אני מושפע מדעתם של אחרים? - נספח 1
ח3 - עד כמה אני מושפע מדעתם של אחרים? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(30 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 3"
במרכז כולו