zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » אקטואליה וידע כללי » איכות הסביבה

איכות הסביבה מדורי משנה
סה"כ 57 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 6 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מידע כללי קובץ חוברת צמחי רפואה בנגב
בחוברת שני חלקים:
החלק הראשון עוסק בהיסטוריה של הרפואה העממית ­ עקרונות השימוש בצמחים שנמצאו בשטח הסיור, ושימושיהם השונים על­ידי האדם משחר ההיסטוריה האנושית ועד ימינו.
החלק השני מביא את תיאור צמחי הנגב שבהם עסקה ההשתלמות ­ שמותיהם, משפחותיהם, הפולקלור הקשור בהם, ושימושיהם ברפואה העממית והקונבנציונלית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,321 KB)
הקובץ חובר ע"י הנהגת תל אביב יפו ופורסם באתר ביום 3/11/2009

כלי עזר לעבודה קובץ זמן ההתפרקות של מרכיבי האשפה
קובץ צבעוני עם איורים וזמני ההתפרקות של מרכיבי האשפה שלנו + סיפור קצר על כמות ייצור הפסולת הביתית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,096 KB)
הקובץ חובר ע"י אגף חינוך ופורסם באתר ביום 3/11/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה על איכות הסביבה
לחניכים הצעירים אין ידע רב בנושא איכות הסביבה ויהיה להם קשה לעבור זאת על ידי דיונים מעמיקים, הם אינם חשופים לפגיעת מנהגיהם היומיומיים בסביבה ולהשפעתם עליה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,884 KB)
הקובץ חובר ע"י שבט סופה - צופי סתריה ופורסם באתר ביום 11/8/2007

הצעת פעילות קובץ "הטבע והאדם"
הצעה לפעילות שנכתבה על ידי מחלקת ההדרכה בתנועה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(78 KB)
הקובץ חובר ע"י מאגר מרכז ההדרכה הישן ופורסם באתר ביום 2/6/2007

הצעת פעילות קובץ מודלים ליום עיון בנושא איכות הסביבה
הקובץ מכיל הצעת בניה ליום רעיוני:
1. השבט הקהילתי בראייה רב- תרבותית
2. "שונות לשם שינוי" / התמודדות עם שוניות בחברה רב תרבותית
3. "המפגש הבין תרבותי" / קבוצות מפגש רב תרבותיות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(102 KB)
הקובץ חובר ע"י חגית אליאס מאגף חינוך ופורסם באתר ביום 8/6/2006

מערך פעילות קובץ חשיבה ירוקה - זה בידיים שלנו
החוברת עוסקת במספר נושאים סביבתיים שרלוונטים לכולנו.
היא קוראת להתחיל את השינוי בנו, שינוי פשוט שכל אחד יכול לבצע על ידי שינוי הרגלי החשיבה. מכאן גם שמה של החוברת- "חשיבה ירוקה- זה בידיים שלנו".
נושא השמירה על איכות הסביבה יוכל להתקיים רק בזכות חינוך. חינוך של עצמנו אנו ושל הדורות הבאים. חינוך לשמירה על העולם שבו אנו חיים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(14,106 KB)
הקובץ חובר ע"י גרעין קק"ל מגרעין קקל - צופים ופורסם באתר ביום 20/9/2011

מערך פעילות קובץ חוברת ליום המחשבה הבינלאומי 2012
חוברת הדרכה מאת ארגון הצופות העולמי לכבוד יום המחשבה הבינלאומי 2012 בנושא איכות הסביבה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,030 KB)
הקובץ חובר ע"י ארגון הצופות העולמי מאתר יום המחשבה הבינלאומי ופורסם באתר ביום 15/2/2012

הצעת פעילות קובץ פעולת מיחזור ואיכות הסביבה
פעולה לשכבות הצעירות על חשיבות המיחזור.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(123 KB)
הקובץ חובר ע"י נעמה משבט דקר - צופי-ים ופורסם באתר ביום 29/11/2011

מערך פעילות קובץ מערך הכשרה בנושא "חינוך סביבתי"
צופים לעתיד ירוק יותר תוכנית הכשרה לשכבת המדריכים בתנועה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,623 KB)
הקובץ חובר ע"י אגף חינוך ופורסם באתר ביום 15/8/2011

מידע כללי קובץ חידון ים המלח
חידון כולל תשובות בנושא ים המלח.
הצביעו עבור ים המלח לשבעת פלאי עולם הטבע: www.new7wonders.com
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(124 KB)
הקובץ חובר ע"י רמי ופורסם באתר ביום 30/6/2010

"עושים ירוק"

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "איכות הסביבה"
במרכז כולו

אתרי אינטרנט

תמונה קטנה
אתר "מגמה ירוקה", ארגון סטודנטים למען איכות הסביבה. באתר ניתן למצוא מידע על מאבקים שמנהל הארגון.
תמונה קטנה
אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה שבאתרה ניתן למצוא דוחו"ת ומידע רב אודות מפגעים סביבתיים.
תמונה קטנה
GreenPeace - הארגון הבינלאומי, שמחזיק גם סניף בישראל, וידוע במאבקיו הפרובוקטיביים בנושאי איכות הסביבה.
תמונה קטנה
אתר הילדים של המשרד לאיכות הסביבה.
תמונה קטנה
באתר ניתן למצוא מידע על סוגיות סביבתיות, מושגים, קישורים, המחשות ופעילות חינוכית בנושא איכות הסביבה.
תמונה קטנה
אתר הכולל מידע מפורט על נושאים סביבתיים (מאיכות האויר ועד תחבורה), גישה למידע לפי איזור גאוגרפי, חינוך סביבתי ועוד.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>