zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה ח’ - נספחים » מסלול 4

מסלול 4 חיפוש
סה"כ 10 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ עולה נגישה) ח’4-היכן קיימת כיום אפלייה בין נשים וגברים
(פעולה נגישה) ח’4-היכן קיימת כיום אפלייה בין נשים וגברים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(263 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 25/10/2017

נספח קובץ ח4 -איך אני נראה בעיני חבריי ואיך הם נראים בעיניי? - נספחים
ח4 -איך אני נראה בעיני חבריי ואיך הם נראים בעיניי? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(294 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

נספח קובץ ח4 - איך אפשר לפתור מחלוקות? - נספח 1
ח4 - איך אפשר לפתור מחלוקות? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(280 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

נספח קובץ ח4 - במה תורמת משמעת עצמית להצלחה כקבוצה - נספח 1
ח4 - במה תורמת משמעת עצמית להצלחה כקבוצה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(15 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

נספח קובץ ח4 - בר כוכבא או בר כוזיבא? - נספח 1
ח4 - בר כוכבא או בר כוזיבא? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(77 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

נספח קובץ ח4 - היכן קיימת כיום אפליה בין גברים ונשים? - נספחים 1+2
ח4 - היכן קיימת כיום אפליה בין גברים ונשים? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,388 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

נספח קובץ ח4 - כיצד ניתן לרתום את החוזקות של חברי הקבוצה לטובת הקבוצה
ח4 - כיצד ניתן לרתום את החוזקות של חברי הקבוצה לטובת הקבוצה ולהעצים אותן? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(591 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

נספח קובץ ח4 - ירושלים של זהב, או של ברזל ?- נספחים 1+2
ח4 - ירושלים של זהב, או של ברזל ?- נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(21 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

נספח קובץ ח4 - מי מעצב את פני ההסיטוריה- המנהיגים או הנסיבות?- נספחים
ח4 - מי מעצב את פני ההסיטוריה- המנהיגים או הנסיבות?- נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(45 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

נספח קובץ ח4 - מה הקשר בין יום הזיכרון ליום העצמאות? - נספחים 1+2
ח4 - מה הקשר בין יום הזיכרון ליום העצמאות? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(291 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 31/8/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 4"
במרכז כולו