zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה ט' - נספחים » מסלול 1

מסלול 1 חיפוש
סה"כ 17 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ ט1 - זכותנו לחנך - נספח 1
ט1 - זכותנו לחנך - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(242 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 9/11/2015

נספח קובץ ט1 - מהי זכותנו לחנך - נספח 2
ט1 - מהי זכותנו לחנך - נספח 2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(37 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 9/11/2015

נספח קובץ ט1 - מהם גבולות השיח הלגטימי - נספח
ט1 - מהם גבולות השיח הלגטימי - נספח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(37 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 9/11/2015

נספח קובץ ט1- מהי הגשמה- נספחים 1-2
ט1- מהי הגשמה- נספחים 1-2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(384 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 9/11/2015

נספח קובץ ט1- מהי הגשמה- נספחים 1-2
ט1- מהי הגשמה- נספחים 1-2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(384 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2015

נספח קובץ ט1 – מהי הגשמה – נספחים 1+2
ט1 – מהי הגשמה – נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(382 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 3/6/2015

נספח קובץ ט1 - מהם גבולות השיח הלגיטימי? - נספח 1
ט1 - מהם גבולות השיח הלגיטימי? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(337 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/9/2014

נספח קובץ ט1 - האם כל ביקורת היא משוב? - נספחים 1-3
ט1 - האם כל ביקורת היא משוב? - נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(313 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/9/2014

נספח קובץ ט1 - האם מדריך הוא מחנך? - נספחים 1+2
ט1 - האם מדריך הוא מחנך? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(282 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/9/2014

נספח קובץ ט1 - האם תנועת הצופים דמוקרטית? - נספחים 1+2
ט1 - האם תנועת הצופים דמוקרטית? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(335 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/9/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 1"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>