zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה ט' - נספחים » מסלול 2

מסלול 2 חיפוש
סה"כ 14 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ ט2 - האם אני חייב להתנסות במשהו כדי לגלות אם הוא מתאים לי?
ט2 - האם אני חייב להתנסות במשהו כדי לגלות אם הוא מתאים לי? - נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(275 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/9/2014

נספח קובץ ט2 - האם הבגדים שלי מדברים בעדי, ומה הם אומרים? - נספח 1
ט2 - האם הבגדים שלי מדברים בעדי, ומה הם אומרים? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(271 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/9/2014

נספח קובץ ט2 - האם להיות צופה משמעותו לחיות לאור מידות הצופה? נספח 1
ט2 - האם להיות צופה משמעותו לחיות לאור מידות הצופה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(916 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/9/2014

נספח קובץ ט2 -האם להיות צופה משמעותו לחיות לאור מידות הצופה?- נספחים
ט2 -האם להיות צופה משמעותו לחיות לאור מידות הצופה? - נספחים 2-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(276 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/9/2014

נספח קובץ ט2 - התחייבויות מתנגשות - איך עושים את זה? - נספחים 1-3
ט2 - התחייבויות מתנגשות - איך עושים את זה? - נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(288 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/9/2014

נספח קובץ ט2 - כיצד מנחים דיון? - נספחים 1-6
ט2 - כיצד מנחים דיון? - נספחים 1-6
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(304 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/9/2014

נספח קובץ ט2 - למה משחקים? - נספחים 1-3
ט2 - למה משחקים? - נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(289 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/9/2014

נספח קובץ ט2 - מי קובע מי אני? - נספח 1
ט2 - מי קובע מי אני? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(230 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/9/2014

נספח קובץ ט2 - מי קובע מי אני? - נספחים 2-3
ט2 - מי קובע מי אני? - נספחים 2-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(277 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/9/2014

נספח קובץ ט2 - איך אפשר לנהל שיח פוליטי שאינו מצדד במפלגה מסוימת?
ט2 - איך אפשר לנהל שיח פוליטי שאינו מצדד במפלגה מסוימת? נספחים 1-4
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(304 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 1/9/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 2"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>