zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה ט' - נספחים » מסלול 5

מסלול 5 חיפוש
סה"כ 10 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ ט5 - איך משלבים חניכים צמיד בצופים? - נספח 1
ט5 - איך משלבים חניכים צמיד בצופים? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(55 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 15/2/2017

נספח קובץ ט5 - ההזדמנות החינוכית בשילוב פרטני - נספח
ט5 - ההזדמנות החינוכית בשילוב פרטני - נספח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(342 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 9/11/2015

נספח קובץ ט5 - מהם השבילים המרכזיים במסע בצופים - נספח
ט5 - מהם השבילים המרכזיים במסע בצופים - נספח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(354 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 9/11/2015

נספח קובץ ט5 - למי אכפת? - מהי אחריות חברתית? - נספחים 1+2
ט5 - למי אכפת? - מהי אחריות חברתית? כיצד מגשימים אותה בצופים? כיצד מחנכים אליה? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(256 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2014

נספח קובץ ט5 - איך משלבים חניכים צמי’’ד בצופים? - נספח 1
ט5 - איך משלבים חניכים צמי’’ד בצופים? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(29 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2014

נספח קובץ ט5 - האם צריך גבולות בחינוך? - נספח 1
ט5 - האם צריך גבולות בחינוך? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(18 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2014

נספח קובץ ט5 - התמודדות עם מצבי אמת בהדרכה - נספח 1
ט5 - התמודדות עם מצבי אמת בהדרכה - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(18 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2014

נספח קובץ ט5 - מדוע לא לעמוד מהצד? - נספחים 1+2
ט5 - מדוע לא לעמוד מהצד? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(272 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2014

נספח קובץ ט5 - מה עושה שבט לקהילתי? - נספח 1
ט5 - מה עושה שבט לקהילתי? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(763 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2014

נספח קובץ ט5 - מהי קהילה מכילה? - נספח 1
ט5 - מהי קהילה מכילה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(16 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 5"
במרכז כולו