zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה י' - נספחים » מסלול 1

מסלול 1 חיפוש
סה"כ 9 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ י1- האם יש צורך וחשיבות בחשיבה צרכנית ביקורתית - נספח 1-3
י1- האם יש צורך וחשיבות בחשיבה צרכנית ביקורתית - נספח 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(967 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2015

נספח קובץ י1- האם צריך יום זיכרון לרבין ולמה? - נספח 1+2
י1- האם צריך יום זיכרון לרבין ולמה? - נספח 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(410 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2015

נספח קובץ י1- מהם מרכיבי הזהות שלי - נספח 1-4
י1- מהם מרכיבי הזהות שלי - נספח 1-4
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(291 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 6/9/2015

נספח קובץ י1- אריזת תיק לטיול - נספח א+ב
י1- אריזת תיק לטיול - נספח א+ב
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(18 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים מאגף חינוך ופורסם באתר ביום 7/5/2015

נספח קובץ י1- מהי קבוצת השייכות שלי בצופים? - נספח 1+2
י1- מהי קבוצת השייכות שלי בצופים? - נספח 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(281 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ י1- מהם מרכיבי הזהות שלי ?- נספח 1-4
י1- מהם מרכיבי הזהות שלי ?- נספח 1-4
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(291 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ י1- מיהו הצופה האידיאלי והאם אני כזה ?- נספח 1+2
י1- מיהו הצופה האידיאלי והאם אני כזה ?- נספח 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(291 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ י1- מה עושה אותי ליהודי? - נספח 1+2
י1- מה עושה אותי ליהודי? - נספח 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(309 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ י1- אילו מסיכות אני לובש כדי להתאים לחברה? - נספח 1+2
י1- אילו מסיכות אני לובש כדי להתאים לחברה? - נספח 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(276 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 1"
במרכז כולו