zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה י' - נספחים » מסלול 2

מסלול 2 חיפוש
סה"כ 8 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ י2- מהן הזכויות שלי כצרכן ?- נספח 1-5
י2- מהן הזכויות שלי כצרכן ?- נספח 1-5
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(381 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2015

נספח קובץ אם ש"ש והנחל משמרים פערים חברתיים או מובילים שינוי חברת
י2- האם ש"ש והנחל משמרים פערים חברתיים או מובילים שינוי חברתי- נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(365 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2015

נספח קובץ י2- מהו דיאלוג ומהו מקומו בחברה הישראלית?- נספח 1
י2- מהו דיאלוג ומהו מקומו בחברה הישראלית?- נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(296 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ י2- מהו דיאלוג ומהו מקומו בחברה הישראלית?- נספח 2
י2- מהו דיאלוג ומהו מקומו בחברה הישראלית?- נספח 2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(242 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ י2- מהן הבעיות המרכזיות בחברה הישראלית - נספח 1+2
י2- מהן הבעיות המרכזיות בחברה הישראלית - נספח 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,973 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ י2- מהם הגבולות של מדינת ישראל מקום המדינה ועד היום? - נספח
י2- מהם הגבולות של מדינת ישראל מקום המדינה ועד היום? - נספח 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(372 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ י2- מהי גזענות והאם היא קיימת אצלנו?- נספח 1-3
י2- מהי גזענות והאם היא קיימת אצלנו?- נספח 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(788 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ י2- מתי קבוצות בחברה הישראלית שוברות את הכלים - נספח 1+2
י2- מתי קבוצות בחברה הישראלית שוברות את הכלים - נספח 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(323 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 2"
במרכז כולו