zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה י' - נספחים » מסלול 3

מסלול 3 חיפוש
סה"כ 8 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ י3- מהם הכלים שאני כצרכן צריך על מנת להתמודד עם העולם הצרכני
י3- מהם הכלים שאני כצרכן צריך על מנת להתמודד עם העולם הצרכני סביבי - נספח 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(357 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 8/9/2015

נספח קובץ י3- מי אחראי לתיקון החברה, האזרחים או הממסד?- נספח 1-3
י3- מי אחראי לתיקון החברה, האזרחים או הממסד?- נספח 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(413 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ י3- מהו תפקידה של תנועת הנוער בחברה?- נספח 1+2
י3- מהו תפקידה של תנועת הנוער בחברה?- נספח 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(284 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ י3- האם אני מעורב חברתית - נספח 1+2
י3- האם אני מעורב חברתית - נספח 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(279 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ י3-מה הייתה מהות ההגשמה הצופית בעבר ומהי היום? - נספח 1-5
י3-מה הייתה מהות ההגשמה הצופית בעבר ומהי היום? - נספח 1-5
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(316 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ י3- איך אני תופס את העולם סביבי?- נספח 1
י3-מה הייתה מהות ההגשמה הצופית בעבר ומהי היום? - נספח 1-5
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(34 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ י3- למי האלכוהול מיועד?- נספח 1
י3- למי האלכוהול מיועד?- נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(30 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ י3- למי האלכוהול מיועד - מידע למדריך
י3- למי האלכוהול מיועד - מידע למדריך
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(55 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 3"
במרכז כולו