zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה י' - נספחים » מסלול 4

מסלול 4 חיפוש
סה"כ 7 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ האם ש"ש ונחל הם מסלולים המקיימים את ערך ההגשמה-- נספח 1
י 4-האם ש"ש ונחל הם מסלולים המקיימים את ערך ההגשמה-- נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(371 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 4/9/2015

נספח קובץ י4- מיומנות הכנת חומרי ניקוי טבעיים - נספח
י4- מיומנות הכנת חומרי ניקוי טבעיים - נספח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(22 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 7/5/2015

נספח קובץ י4- למה היה משפט אייכמן נקודת מפנה.. בחברה הישראלית-נספח1+2
י4- למה היה משפט אייכמן נקודת מפנה בזיכרון השואה בחברה הישראלית-נספח 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(307 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ י4- מהי רעות? - נספח 1
י4- מהי רעות? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(291 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ י4- מהו שירות משמעותי ולמה הוא חשוב?- נספח 1
י4- מהו שירות משמעותי ולמה הוא חשוב?- נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(276 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ י4- מהי ציונות בימינו? - נספח 1
י4- מהי ציונות בימינו? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(275 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

נספח קובץ י4-מהי משמעות הסיסמה היה נכון וכיצד היא נוגעת לחיינו-נספח1-3
י4-מהי משמעות הסיסמה היה נכון וכיצד היא נוגעת לחיינו-נספח1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(275 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 21/9/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 4"
במרכז כולו